Een nieuwe legislatuur begint...

Group S staat naast u voor een kwaliteitsvol paritair beheer

Na meer dan 150 proceduredagen verlangen de ondernemingen die in mei 2016 sociale verkiezingen organiseerden terug naar rust om zich te kunnen concentreren op hun corebusiness.

Nochthans gaat de periode na de sociale verkiezingen niet altijd over rozen. De installatie van de overlegorganen (CPBW / OR), de onderhandeling van de huishoudelijke reglementen, de eerste contacten met de personeelsafgevaardigden zijn elementen die behendig moeten worden beheerd op gevaar af snel in een gespannen en hinderlijke situatie te belanden.

GROUP S beschikt over deskundigen van het hoogste niveau om u in uw collectieve relaties te helpen.

Als u de volgende doelstellingen hebt:

  • Sociaal overleg van hoge kwaliteit
  • Respect voor de prerogatieven van de werkgever via een duidelijke bepaling van de rechten en plichten van de partijen
  • Waarborg van sociale vrede
  • Respectvolle sociale betrekkingen die de onderneming een meerwaarde kunnen geven
  • Beheersing van het syndicale absenteïsme en sociale spanningen
  • Efficiënt beheer dat kan anticiperen op collectieve conflicten ...

Dan kunt u op ons rekenen:

  • We geven u de middelen om uw paritaire relaties autonoom te sturen
  • We verzorgen opleidingen die aangepast zijn aan de realiteit van uw onderneming en handelen over het tactisch en strategisch beheer van de organen, het beheer van de syndicale aanwezigheid, de technieken voor collectieve onderhandelingen, ...
  • We begeleiden u in uw onderhandelingen – zo heeft GROUP S heeft meer dan 700 dossiers gestuurd, van de opstelling van een arbeidsreglement tot het tactisch, strategisch en juridisch beheer van een herstructureringsplan ...

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen hebt of het bezoek van een van onze medewerkers wenst!

 

Votez Groupe S

Berekening
van het effectief personeelsbestand

met


contact mail

Site Group S
Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contact        Groep S 2011